Skip to main content

Jobba hos oss

Uppbackad av konkurrenskraftiga och innovativa produktprogram, kända och respekterade varumärken i FARMA/BIGAB, närvaro på flera kontinenter, starkt återförsäljarnät med välutvecklade försäljnings- och servicekanaler och en fokuserad samt strategisk marknadsplan håller Fors MW ställningarna som en av Europas största producenter inom vårat område.

Intresserad av att jobba för oss?

Skicka en video där du berättar varför just Du borde jobba för oss på cv@forsmw.com

Ett fantastiskt team av kollegor

Din ålder, kön eller etnicitet spelar ingen roll för oss, men din attityd och erfarenhet gör. Vi har skapat en trygg och trevlig företagskultur där vi hjälper och stöttar varandra. Vi lever som vi lär och behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
 

En bra och stimulerande arbetsmiljö

Vi tror på frihet under ansvar, ständigt lärande och goda arbetsvillkor. Våra medarbetare har hälsosamma och bekväma arbetsförhållanden vare sig de arbetar inom vår produktionsanläggning eller på kontoret. Vi värdesätter våra medarbetares balans mellan arbete och privatliv.

Vi erbjuder goda löner och fina förmånspaket

Vi betalar en högre lön än branschgenomsnittet. Dedikerat arbete noteras och kommer att synas i din lönecheck. Vårt förmånspaket värdesätter varje anställd och hans/hennes dagliga välmående. 

Ett aktivt och vägledande ledarskap

Inom Fors MW kommer du att arbeta i ett modernt och framåtsyftande tillverkningsföretag, där varje individs ambitioner och "låt oss göra det här" attityd värderas. Fors MW representeras av en ledarskapskultur med korta och effektiva beslutsvägar där alla våra kollegor tar sitt ansvar. 


Vi möjliggör och uppmuntrar kunskapsutbyte. Tillsammans med ett aktivt och vägledande ledarskap förväntar vi oss leverans av våra medarbetare. Våra värderingar vägleder vårt dagliga ledarskap, våra beslut och våra handlingar.