Skip to main content

BIGAB eftermarknad och support

Med BIGAB kan du lita på en affärspartner som levererar en komplett lösning genom en effektiv eftermarknad med reservdelar på lager och en servicesupport med kunden i fokus. För närmare information om beställning av reservdelar, teknisk support eller reklamation se de klickbara rubrikerna nedan. 

Daglig översiktlig maskinkontroll

Dessa punkter skall du kontrollera varje dag innan du tar din maskin i bruk

 • Om det är en helt ny produkt, gör den dagliga start rutinen och se till att du har fått en introduktion av din återförsäljare
 • Smörj alla smörjnipplar på din maskin
 • Kontrollera att bultar, muttrar och axlar fastdragna och fungerar.
 • Leta efter eventuella oljeläckage från slangar, kopplinga, anslutnngar, cylindrar, ventiler och laga dessa före användnng.
 • Kontrollera att alla ljus och lampor fungerar. 

Månatlig översiktlig maskinkontroll

 • Kontrollera oljenivån i vridhuset och hydraultank om sådan finns.
 • Kontrollera att bultar och muttrar är ordentligt fastdragna.
 • Kontrollera hjulbultarna och justera lufttrycket i däcken.
 • Om vagnen är utrustad med broms, kontrollera att de fungerar när du bromsar från traktorn.
 • Säkerställ att hydrauliska funktioner stannar när funktionens reglage släpps och att funktionen behåller sitt läge när reglaget är i neutralläge och opåverkad.
 • Kör alla hydrauliska funktioner till sina ändlägen och tillbaka minst en gång
 • Tvätta maskinen och undersök den sedan. Var noga med att smörja vagnen efter tvättning.
 • Om maskinen inte skall användas under kommande månad, smör eller spraya cylinderkolvarna med olja om de är utsatta för regn och fukt.

Årlig översiktlig maskinkontroll

 • Oljenivån och oljekvaliteten i vridhuset skall kontrolleras regelbundet och oljan bytas efter 2 år.
 • Gör en grundlig kontroll av lager, glidlager, glidplast, axlar, bultar, gängor, dragögla och andra slit delar. Ersätt dessa om nödvändigt.
 • Leta efter skador på ståldetaljer, i svetsar och fälgar
 • Gör rent hydraulventiler och andra delar som samlat smuts, lera, jord och fett som hindrar en lätt visuel kontroll av deras kondition.
 • Kontrollera slitaget på bromsbelägg om sådana finns.
 • Kontrollera griplänken, dämpare och gasfjädrarna på 4WD vagnar för att säkerställa att dessa fungerar.

För manual gå in på resp. BIGAB-model> Instruktionsbok

Behöver du beställa reservdelar?

Vårt reservdelslager har ett omfattande lager av reservdelar för omedelbar leverans. 

Alla reservdelar beställs och säljs genom din återförsäljare. 

1) Hitta reservdelsnumret och namnet på delen du söker efter i den reservdelskatalog som kom med produkten vid leverans. Reservdelskatalogen finns också att tillgå under respektive produkt på denna hemsida
2) Beställ reservdelen via din återförsäljare
3) Vi har som mål att skicka din reservdel samma dag som vi får ordern från din återförsäljare 
 

Vid behov kan vår eftermarknad nås direkt på aftermarket@forsmw.com 

Behöver du teknisk support?

Behöver du teknisk support?

Läs alltid först i den bifogade instruktionsboken som du fick med från din återförsäljare. Om din fråga inte besvaras av instruktionsboken ta kontakt med din lokala återförsäljare.

På den här sidan i flikarna bredvid finner du:
• Checklista för maskinkontroll
• Instruktionsvideo för första användandet av maskinen 

Vid avsaknad av instruktionsbok, klicka på din modell av maskin på hemsidan och ladda ner instruktionsboken alternativt kontakta FARMA/BIGAB på info@forsmw.com

Vid behov kan vår eftermarknad nås direkt på aftermarket@forsmw.com 

Har du en reklamation?

Om din utrustning inte fungerar som du förväntat dig så tag i första hand kontakt med din återförsäljare, alla reklamationer hanteras genom din återförsäljare. Vi på FARMA/BIGAB kommer att försöka hitta en lösning om det går. Precis, tydlig och fullständig information underlättar för oss att snabbt försöka svara och lösa en reklamation. Tänk på att alltid dokumentera din frågeställning med bilder när det går.