Skip to main content

Att ta ansvar

Fors MW värderingar tillsammans med våra anställda, vårt sätt att arbeta, säkerställer att vi alltid är innovativa och effektiva, samtidigt som vi gör affärer på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Ansvarsfullt produktutvecklande

Som tillverkare av transportlösningar spelar våra produkter en viktig roll i det dagliga livet för användarna. I vårt produktutvecklingsarbete är säkerheten en noga integrerad del av utvecklingsarbetet. Fors MW arbetar kontinuerligt med att förbättra utväxlingen av våra produkter. Det innebär att vårt utvecklingsteam alltid arbetar med att ha säkra, hållbara, effektiva transportlösningar till lägre bränsleförbrukning i fokus.

Ansvarsfullt ledarskap

Fors MW respekterar lagar, regler och mänskliga rättigheter, och står för en hög affärsetik. Fors MW uppmuntrar ansvarsfulla inköp för att förbättra de sociala, miljömässiga och affärsetiska i leverantörskedjan.

 

I vår tillverkningsprocess, produceras råvaror och komponenter med hjälp av energi. Fors MW arbetar ständigt med att ytterligare förbättra energieffektiviteten och minska våra utsläpp i alla aspekter av vår verksamhet.

 

 Det handlar också om att ge tillbaka till samhället. Fors MW har en stark tradition av att ge tillbaka till de samhällen där vi verkar. Vi gör det genom olika projekt. Projekten förändrar karaktär med utvecklingen i det land vi befinner oss i.